Świadectwo Rejestracji

Świadectwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej Wspólnotowego Znaku Towarowego. Wszystkie dane dotyczące tego znaku zapisane są w Rejestrze Wspólnotowych Znaków Towarowych.

świadectwo rejestracji