Certyfikat bezpieczny dla dziecka

Certyfikat bezpieczny dla dziecka:

Oznaczenie wyrobu znakiem „bezpieczny dla dziecka” potwierdza, że wyrób jest bezpieczny dla dziecka i gwarantuje pełny komfort użytkowania. Znakiem tym mogą być oznaczone wyroby, które uzyskały certyfikat wydawany przez niezależne, upoważnione instytucje. Podstawą przyznania certyfikatu jest przeprowadzenie procesu certyfikacji, potwierdzającego, że:

skład surowcowy jest odpowiedni dla określonego przeznaczenia wyrobu i wieku dziecka;

wyroby będące przedmiotem certyfikacji nie zawierają substancji chemicznych uznanych za szkodliwe w ilościach przekraczających wartości dopuszczalne;

konstrukcja wyrobu zapewnia funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania;

producent (importer) jest zdolny do prowadzenia stabilnej produkcji (importu) gwarantującej powtarzalność cech w trakcie ważności certyfikatu.